Welkom.Kanaries.Parkieten.Papegaaien.Diversen.Duiven.Disclaimer.
Welkom.Kanaries.Parkieten.Papegaaien.Diversen.Duiven.Disclaimer.
Update  september 2019
Copyright 2010 vogelflits  alle rechten voorbehouden..
Algemeen
Mozaïek noemen we in de kleurkanarie sport een factor.
Dus er is iets in de vogels wat er voor zorgt dat we een mozaïek zien zoals we hem, of haar, zien.
Als het een factor is, dan moet hij ergens vandaan komen of ergens door zijn ontstaan.
Er is een theorie, en deze is jarenlang als zaligmakend gepredikt, dat mozaïek een erfelijke factor is
die is overgekomen uit de kaputsensijs. Door inkruising van de kaputsensijs in de kanarie,
zou deze factor, naast de roodfactor zijn meegekomen. Hele volksstammen zijn met deze theorie
opgevoed. Tegenwoordig zijn er ook andere theorieën.
Het voert in het kader van dit verhaal te ver om daarop nu diepgaand in te gaan.
Wellicht komt dat een andere keer. Of nog beter, misschien is er iemand onder u die zich eens
wil zetten aan een uitleg hierover.
Feit is dat er al heel lang mozaïek (factorige) kleurkanaries zijn.
Ik herinner me dat er al in de 70-er jaren over werd gepubliceerd.
En voor die tijd zullen ze er ook ongetwijfeld geweest zijn, maar daarvan heb ik geen weet.
De kweek
Met mozaïek kanaries kan, kweektechnisch gezien op dezelfde manier gekweekt worden als de
overige kleurkanaries. Het doel van onze kweek met vogels is om ze verder te veredelen,
dat wil zeggen: verbeteren.
In ons geval betekent dat we vogels proberen te kweken die zo dicht mogelijk komen bij de
standaardeisen die zijn opgesteld. In de kweek praktijk beschouwen we het uitgangsmateriaal
en proberen dan het een met het andere te verbeteren, te compenseren,
of hoe je dat ook maar wilt noemen.
In het geval van de rood mozaïek type 1 hebben we te doen met twee heel belangrijke zaken,
n.l. de vetstofkleur en het tekeningspatroon.
We zoeken partners die, naar we aannemen, de grootste kans op goede, aan de standaard
Beantwoorden de nakomelingen geven.
Het voert in dit kader te ver om tot in detail te beschrijven hoe de partners er uit kunnen zien.
Dat is iets wat u zelf moet beoordelen. Leg uw oor te luisteren bij kwekers die al langere
tijd met deze kleurslag in de weer zijn.
Met name over het tijdstip waarop begonnen wordt met het verstrekken van rode
kleurstof lopen de meningen nogal uiteen. Er zijn er die zeggen dat na de 7e levensweek de tijd
daartoe rijp is. Anderen kiezen een ander tijdstip. Luister aandachtig Er zijn zoveel kwekers
die al wel ervaring met deze kleurslag hebben, dat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden